پسته داریس
خانه / قیمت روز پسته

قیمت روز پسته

پسته داریس

توضیحات:
 بسته بندی خلال قزوین کارتن 5.5 کیلویی است و هر 4 کارتن در یک کارتن مادر 22 کیلویی قرار می گیرد.
 بسته بندی خلال کرمان کارتن 10 کیلویی است.
 بسته بندی مغز پسته های دوپوست شده به صورت وکیوم های 12.5 کیلویی داخل کارتن می باشد.
 بسته بندی مغزپسته ها کارتن 10 کیلویی است.
 بسته بندی پسته ها به صورت کیسه های 50 کیلویی است.
 تمام محصولات می تواند با هماهنگی قبلی در بسته بندی های مورد نظر مشتری قرار بگیرد که البته مابه التفاوت هزینه نوع بسته بندی باید توسط فروشنده محاسبه و به مشتری اعلام گردد.