پسته داریس
خانه / مغز پسته کله قوچی

مغز پسته کله قوچی

قیمت مغز پسته کله قوچی سبز

قیمت مغز پسته کله قوچی سبز

مغز پسته کله قوچی سبز و گلدار با قیمت ایده آل برای ارسال به خارج مناسب تر است، مخصوصا که پسته و مشتقات آن یک محصول صادرات می باشد. مغز پسته کله قوچی همانند دیگر انواع مغز پسته یک محصول صادراتی است. عمده این مغز پسته به شبه قاره هند و …

توضیحات بیشتر »

قیمت مغز پسته کله قوچی اعلا

قیمت مغز پسته کله قوچی اعلا

مغز پسته کله قوچی سبز و گلدار با قیمت ایده آل برای ارسال به خارج مناسب تر است، مخصوصا که پسته و مشتقات آن یک محصول صادرات می باشد. مغز پسته کله قوچی همانند دیگر انواع مغز پسته یک محصول صادراتی است. عمده این مغز پسته به شبه قاره هند و …

توضیحات بیشتر »

قیمت مغز پسته کله قوچی رفسنجان

قیمت مغز پسته کله قوچی رفسنجان بر اساس میزان گلدار بودن، رنگ گل مغز، میزان مغز خرد، میزان دو قاب بودن و همچنین درصد مغز پسته های ریز و درشت تعیین و تکلیف می گردد. قیمت مغز پسته کله قوچی به قیمت پسته دهان بسته کله قوچی بستگی دارد، زیرا این محصول از …

توضیحات بیشتر »